Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ .
    .
Στη 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 14-4-2012, μετά από προηγούμενη παρέμβαση του περιφερειακού συμβούλου Αττικής της Αττικής Οικολογικής Απάντησης Κώστα Διάκου  στην επιτροπή της περιφέρειας που ελέγχει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικού επιστημονικού συνεργείου για τον έλεγχο των εκπεμπομένων Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο περιφερειακό συμβούλιο, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος έθεσε δύο θέματα:
Να υπάρχει δυνατότητα αυτοψίας εκ μέρους αυτού του ειδικού επιστημονικού συνεργείου είτε αυτεπαγγέλτως, είτε με αίτημα των διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας Αττικής, είτε κατόπιν αιτήματος περιφερειακού συμβούλου , είτε κατόπιν αιτήματος ομάδας πολιτών. Η αυτοψία κατόπιν αιτήματος πολιτών να γίνεται χωρίς την καταβολή χρημάτων εκ μέρους των..
Παράλληλα ο Κώστας Διάκος ζήτησε την αυτεπάγγελτη αυτοψία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε κεραία κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διαπιστώνεται η ταύτιση της αιτούμενης την έγκριση μελέτης με την πραγματική κατάσταση .
Οι προτάσεις του κυρίου Διάκου έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο περιφερειακό σύμβουλο κο. Προμπονά και ήδη εξετάζεται η υλοποίησή τους.

Ο Κώστας Διάκος επεσήμανε: «Η σύσταση ενός τέτοιου επιστημονικά άρτιου συνεργείου ελέγχου της νομιμότητας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ως προς τις εκπεμπόμενες από αυτές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από Δημόσιο Φορέα πέρα από την Επιτροπή Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας, αποτελούσε πάγιο αίτημα του κινήματος για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Αττική. Η απόφαση για την υλοποίηση του αιτήματος αυτού αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση του ελέγχου της νομιμότητας λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Αττική. Η Αττική Οικολογική Απάντηση ευελπιστεί ότι η Περιφέρεια Αττικής θα ολοκληρώσει  την απόφαση αυτή και θα συνεχίσει να πιέζει για την εφαρμογή της».

Αυτές τις μέρες ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος είχε επικοινωνία με την επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου