Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

«ΒΟΜΒΕΣ» ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΑΣ
Της  Μαρίας Χρονοπούλου

Μία «βόμβα» στα θεμέλια πολλών κτιρίων, αποτελούν τα λεβητοστάσια όπου υπάρχουν οι ανάλογες συσκευές, (λέβητας και καυστήρας) για να .
παρέχουν την θέρμανση στα διαμερίσματα .
Έχει σημειωθεί πλήθος κατάφωρων παραβάσεων τόσο από κατασκευαστικής πλευράς (μη τήρηση του Γενικού Οικοδομικού  Κανονισμού), όσο και από πλευράς λειτουργίας , συντήρησης και επισκευής των συσκευών.
Και ενώ η θέση του λεβητοστασίου , προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την θέση της καπνοδόχου, με την δυνατότητα προσαγωγής καυσαερίων, με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και με άλλους όρους , λίγα λεβητοστάσια διαθέτουν όλα τα παραπάνω .
Οι κανονισμοί ορίζουν ότι το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ένα ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα , εντός ή  εκτός του οικοδομικού όγκου .Πόσα όμως λεβητοστάσια τηρούν αυτές τις προδιαγραφές ;
Μία επίσκεψη να πραγματοποιήσει κάποιος στα υπόγεια δημοσίων κτιρίων ή πολυκατοικιών  και θα διαπιστώσει ότι
Πολλά λεβητοστάσια  βρίσκονται κάτω από κλιματοστάσια  ή φρεάτια ανελκυστήρα , πράγμα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά !
Τα περισσότερα λεβητοστάσια δεν έχουν ένα τουλάχιστον παράθυρο προς των υπαίθριο χώρο όπως απαιτεί ο κανονισμός. Μάλιστα για λεβητοστάσια θερμικής ισχύος πάνω ΚCAL/Η, χρειάζονται δύο παράθυρα.
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι χώροι δεν είναι εφοδιασμένοι με τους απαραίτητους πυροσβεστήρες.
Το χειρότερο όμως από  όλα τα παραπάνω είναι ότι με τα λεβητοστάσια ασχολούνται  ως επισκευαστές ή συντηρητές άσχετα άτομα (πχ ανειδίκευτοι αλλοδαποί από συνεργεία καθαρισμού κτιρίων, πολυτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων) και όχι αδειούχοι εγκαταστάτες όπως ορίζεται με το ΠΔ 362.01 , 335 και την αντίστοιχη ΚΥΑ για τις σταθερές εστίες καύσης.
Αν ανατρέξουμε  σε ένα τραγικό περιστατικό που έγινε σε ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα ,πριν λίγα χρόνια με θύματα δύο ,  θα αντιληφθούμε το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχουμε ανά πάσα στιγμή.
Πολλά επίσης  ατυχήματα από την λειτουργία ακατάλληλων λεβητοστασίων, έχουν συμβεί στο Πανελλήνιο αλλά δεν έχουν λάβει δημοσιότητα.
Σε αυτή την ασυδοσία πρέπει να μπει ένα φρένο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς πριν να είναι πολύ αργά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου